Veel mensen maken zich zorgen dat ze zich niet zo goed meer kunnen verplaatsen als ze ouder worden. Ze zijn bang dat ze dan al hun favoriete activiteiten niet kunnen voortzetten. Hun favoriete plekken niet kunnen bezoeken of zelfs hun dagelijkse taken niet meer kunnen volhouden.

Wat is mobiliteit

Mobiliteit is het vermogen om je vrij en gemakkelijk te bewegen of te verplaatsen. Het is van cruciaal belang voor goed functioneren en zelfstandig wonen. Naarmate iedereen ouder wordt, zal men ook veranderingen in de mobiliteit ervaren. Er zijn veel redenen voor deze wisselingen, waaronder wijzigingen in de manier van lopen, plus het houden van balans en fysieke kracht.

Oudere volwassenen verliezen vaak hun fysieke functie na een ziekenhuisopname of een valpartij. Of als ze bewegingsgerelateerde aandoeningen hebben, zoals de ziekte van Parkinson. Een gebrek aan fysieke activiteit of lichaamsbeweging kan het ook waarschijnlijker maken dat een persoon mobiliteitsverlies zal ervaren naarmate hij of zij ouder wordt.

De toename van sedentarisme

Het toenemende verschijnsel van sedentair gedrag (te veel zitten) is een alsmaar groeiend gezondheidsprobleem. Te veel oudere volwassenen krijgen gewoonweg niet genoeg lichaamsbeweging en brengen daarnaast dagelijks te veel tijd met zitten door. Veel onderzoeken hebben aangetoond dat regelmatige lichaamsbeweging de fysieke prestaties verbetert. Maar er is weinig bekend over de vraag of lichaamsbeweging daadwerkelijk kan helpen bij het voorkomen van een ernstige mobiliteit handicap. Dit wordt gedefinieerd als het onvermogen om vijfhonderd meter te lopen of een blokje om te lopen.

Het profijt van lichamelijke activiteit

Amerikaanse onderzoekers probeerden daarom door middel van een meerjarige studie over de levensstijl van ouderen, meer over dit verband te weten te komen. De resultaten van deze ‘LIFE’ studie toonden aan dat een fysiek activiteitenprogramma het risico op ernstige mobiliteitsbeperkingen met een vijfde vermindert. Deze bevindingen suggereren dat oudere volwassenen die kwetsbaar voor handicaps zijn dus baat kunnen hebben bij lichamelijke activiteit.

De mobiliteit op andere wijzen bevorderen

Zelfs als de mobiliteit voor een ouder persoon achteruit gaat en het lopen bijvoorbeeld een probleem is geworden, dan kan een scootmobiel helpen om een hernieuwde onafhankelijkheid te geven. Naast de mogelijkheid om nu zonder hulp de dagelijkse boodschappen te doen, bieden scootmobielen ook veel sociale en mentale gezondheidsvoordelen. Zoals zelf naar afspraken gaan of gewoon met vrienden af te spreken.

Met zo’n handige elektrische reisstoel van de scootmobiel specialist ben je niet meer van andere mensen afhankelijk om eropuit te gaan, maar het is ook een geweldig gevoel om te weten dat je het huis nu kunt verlaten wanneer jij dat maar wilt.

Voor een verbeterd welzijn

Je zult bovendien merken dat jij meer taken zelf en met meer energie zult uitvoeren. Het zelfstandig en succesvol uitvoeren van taken is een essentieel onderdeel van het mentale welzijn en het behoud van een positief zelfbeeld. Scootmobielen stellen mensen die moeilijk ter been zijn, in staat zich prima te verplaatsen. Toch moet opgemerkt worden dat het belangrijk is om de fysieke activiteit niet volledig te vervangen. Je moet als ouderen ook fysiek blijven oefenen met allerlei mogelijke bewegingen. Zeker omdat veel oudere volwassenen moeite hebben om aan gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging te doen en gemiddeld tussen de negen en dertien uur per dag zittend doorbrengen!

Het belang van minder lang te zitten

Er is weinig wetenschappelijk bewijs over de beste manier om lange perioden van zittend gedrag te onderbreken. Er is echter wel aangetoond dat interventies gericht op staan het zittende gedrag tot twee uur per dag kunnen verminderen. Het ‘STAR’ onderzoek van de universiteit van Californië omvat een onderzoek van nieuwe mechanismen die belangrijk zijn voor gezond ouder worden. Daaruit blijkt dat gedragingen zoals staan en korte overgangen van zitten naar staan die weinig energie verbruiken, de spieren prima aanspreken, de posturale bloedstroom verbeteren en uiteindelijk een positieve invloed op het fysieke functioneren bij oudere volwassenen hebben.

Zo kunnen we min of meer concluderen dat actief blijven en leren hoe men dit het beste kan doen, het geheim is van een gezonder en mobieler bestaan op een latere leeftijd.